Seorang pria muda pergi untuk memeriksa seorang gadis, tetapi dia mengira akan diperiksa oleh seorang gadis