นักศึกษาวิทยาลัยชอบที่จะเป็นคนชอบสุนัข

คุณอาจชอบ?